Home

Sinds juli 2004 biedt onze zorgboerderij “De Piet” plaats aan dagbesteding aan ongeveer 35 deelnemers met een speciale zorgbehoefte. Onze boerderij is gevestigd in Ypelo. Wij, Harrie en Dinie & Raymond en Joyce Meenhuis wonen en werken hier. Samen met Robin Nijhof vaste medewerker en zaterdagmedewerkers Rianne Lemans en Monique Kuipers en onze vrijwilligers begeleiden wij mensen met een beperking op ons bedrijf.


Zorgboerderij de Piet biedt uitsluitend begeleiding aan op de zorgboerderij.

Behandeling valt niet binnen onze expertise.


Wij bieden dagbesteding aan 2 groepen:


Dagbesteding 16+

De deelnemers die bij ons komen van de maandag t/m vrijdag hebben veelal een stoornis in het autistisch spectrum, een verstandelijke beperking of lichte psychische problemen. 


Dagbesteding 6+

Op de zaterdag wordt dagbesteding geboden aan kinderen uit het speciale onderwijs, kinderen die een vorm van autise hebben, kinderen met een licht verstandelijk beperking en kinderen met (gedrags)stoornissen. 


Zorgboerderij de Piet hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

 - verslavingszorg

 - opvang aan ex-gedetineerden

 - zorg aan deelnemers met een ernstige psychisch of psychiatrische stoornis

 - zorg voor deelnemer met agressieproblematiek

 - zorg voor deelnemers die onveilig zijn voor de huidige 6+ en 16+ groep.

 

We zorgen er gewoon voor dat we met z’n allen een zinvolle en gezellige dag beleven!