De boerderij


De boerderij

Zorgboerderij de Piet is een landgoed met een grote zorgboerderij waar een aantal dieren wonen. Sinds juli 2004 is de voormalige varkensboerderij een zorgboerderij geworden. Zorgboerderij de Piet is gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsproblemen, psychische problemen al dan niet in het autistische spectrum en andere aanverwante stoornissen.

Het doel van zorgboerderij de Piet is het begeleiden van deelnemers waarbij:
Iedere deelnemer het beste uit zichzelf mag halen en gekeken wordt naar mogelijkheden en kansen.
De persoonlijk ontwikkeling en groei centraal staat
In een natuurlijke omgeving samen wordt gewerkt, geleerd en gespeeld.
Iedereen kan werken op eigen niveau.


Zorgboerderij de Piet biedt een zinvolle dagbesteding voor deelnemers tussen de 18 en 60 jaar.

Zij werken van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 15.30 uur

Zorgboerderij de Piet hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

Verslaving
Opvang aan ex-gedetineerden
Mensen met een lichamelijke beperking
Zorg aan deelnemers met een ernstige psychische of psychiatrische problematiek
Zorg voor deelnemers met ernstige agressieproblematiek
Zorg voor deelnemers die onveilig zijn voor de huidige deelnemersgroep.

We zorgen ervoor dat we met z’n allen een gezellig, zinvolle dag beleven!

Adresgegevens

Zorgboerderij 'De Piet'
Voorbroeksweg 3
7468 RG Enter

Tel: 0546-572614
Mail: meenhuis@zorgboerderijdepiet.nl

Volg ons


Keurmerken