Hoe doen we dat


Begeleidingsstijl en methodiek

Wij vinden het belangrijk dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft op de zorgboerderij en dat onze deelnemers met plezier komen werken. Daar doen we veel voor als begeleiders.

We zorgen voor een gestructureerd, duidelijk en afwisselend dagprogramma.
We kijken naar de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Wat vindt men leuk en waar is men goed in. Tijdens het werk is er altijd een begeleider die meehelpt met de activiteiten. Wanneer er een klus zelfstandig wordt uitgevoerd is er een begeleider op afstand die tussendoor komt helpen en aansturen. Wij zorgen voor een gezellige sfeer en onderlinge contacten.

Bij de dagbesteding 6+ groep ligt de nadruk op het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Door gezamenlijke activiteiten, zoals dieren voeren, klusjes of spelletjes stimuleren wij kinderen om samen te spelen en te delen. Kinderen worden op een speelse manier uitgedaagd tot het aanleren van vaardigheden.
Bij de dagbesteding 16+ ligt de nadruk op samen bezig zijn en een zinvolle dagbesteding. Iedereen helpt mee en samen zorgen we ervoor dat het erf onderhouden wordt, dat we iets terugdoen voor de maatschappij en leren van en met elkaar.

Wij werken met de methodiek Geef me de vijf.
Geef me de 5 is een methodiek die antwoord geeft op de vraag: hoe om te gaan met iemand met autisme. Het denken en het gedrag van diegene zijn het gevolg van zijn gefragmenteerd waarnemen. Hierdoor ontbreekt samenhang voor hem of haar waardoor hij of zij veel onduidelijkheid ervaart en onzeker wordt met paniek, angst en ongewenst gedrag als gevolg.

Het is belangrijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Wat is niet duidelijk? Wat wil iemand zeggen? Welke hulpvraag kan iemand nog niet verwoorden? Welke samenhang mist hij? Als hem of haar duidelijkheid wordt geboden, verdwijnt zijn ongewenste gedrag. Geef me de 5 biedt praktische handvatten om ‘Duidelijk op de 5’ te zijn. Met behulp van de bekende puzzel van 5: WIE, WAT, HOE, WAAR en WANNEER kan, op iedereen worden afgestemd, duidelijkheid gecreëerd worden.

(bron www.geefmede5.nl)


Visie

Ieder mens heeft behoefte aan meedoen in de maatschappij. Doen waar je goed in bent. Zelf kiezen wat je kunt doen. Sociaal en nuttig bezig zijn Je veilig, vertrouwd en waardevol voelen. Voor iemand met een beperking geldt dit net zo goed als voor een ander. Op de Piet zorgen wij voor een plek waar je kunt meedoen, waar je je veilig voelt en waar je belangrijk bent.

De Piet biedt kleinschalige, professionele zorg en begeleiding met vaste gezichten en aanspreekpunten. Er wordt gebruik gemaakt van de rust en ruimte in het buitengebied en de deelnemer en zijn/haar ontwikkeling wordt centraal gesteld. Hierbij is een zinvolle dagbesteding een belangrijk doel.

Samenwerken, verantwoordelijk zijn, contact maken met dieren, ontlasten van de thuissituatie en boeren op eigen niveau zijn hierbij belangrijke begrippen.

Kwaliteit

Zorgboerderij de Piet heeft sinds januari 2012 het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. Dit is een speciaal kwaliteitswaarborg die voor zorgboerderijen is ontwikkeld. Het maakt zichtbaar welke professionele zorg en begeleiding wij bieden op ons erf. Wij voldoen hiermee aan verschillende wetten, getoetste kwaliteit, een risico-inventarisatie, veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging. Tevens zijn wij aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor onze deelnemers.

Wij hebben een eigen klachtenregeling. Klik op onderstaande link om deze in te zien.


Financiering

Onze zorgboerderij heeft een contract met de 14 Twentse gemeenten en kan hierdoor ZIN bieden voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Wij hebben daarnaast met verschillende zorginstellingen een overeenkomst om dagbesteding te bieden aan deelnemers die wonen of begeleiding ontvangen via deze instelling. Tevens kan de zorg gefinancierd worden door het PGB.

Stichting

Adresgegevens

Zorgboerderij 'De Piet'
Voorbroeksweg 3
7468 RG Enter

Tel: 0546-572614
Mail: meenhuis@zorgboerderijdepiet.nl

Volg ons


Keurmerken