De boerderij


Zorgboerderij

Zorgboerderij de Piet is een landgoed met een grote zorgboerderij waar een aantal dieren wonen. Sinds juli 2004 is de voormalige varkensboerderij een zorgboerderij geworden. Zorgboerderij de Piet is gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen met een verstandelijke beperking, ontwikkelingsproblemen, gedragsstoornissen, psychische problemen en stoornissen in het autistische spectrum en andere aanverwante stoornissen.

Het doel van zorgboerderij de Piet is het begeleiden van deelnemers waarbij:

 • Iedere deelnemer het beste uit zichzelf mag halen en gekeken wordt naar mogelijkheden en kansen
 • De persoonlijke ontwikkeling en groei centraal staat
 • In een natuurlijke omgeving samen wordt gewerkt, geleerd en beleefd.
 • Iedereen kan boeren op eigen niveau.


Dagbesteding

Er wordt dagbesteding geboden aan deelnemers tussen de 16 en 60 jaar die kunnen komen werken van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 – 15.30 uur.

Zorgboerderij de Piet hanteert de volgende uitsluitingscriteria.

 • Behandeling
 • Verslaving
 • Opvang aan ex-gedetineerden
 • Zorg aan deelnemers met een ernstige psychische of psychiatrische problematiek
 • Zorg voor deelnemers met ernstige agressieproblematiek
 • Zorg voor deelnemers die onveilig zijn voor de huidige deelnemersgroep.
 • Zorg voor mensen met een matige tot ernstige lichamelijke beperking.

We zorgen ervoor dat we een gezellige, zinvolle dag beleven!

Adresgegevens

Zorgboerderij 'De Piet'
Voorbroeksweg 3
7468 RG Enter

Tel: 0546-572614
Mail: meenhuis@zorgboerderijdepiet.nl

Volg ons


Keurmerken